Welkom bij Graansloot Kampen
Werkwijze Graansloot Kampen b.v.
'Graansloot Kampen biedt op- en overslag in de breedste zin van het woord.'
Bert Last, bedrijfsleider

Van los- tot laadmoment
Graansloot Kampen b.v. verzorgt een scala aan goederen. Van de inslag van scheeps- en vrachtladingen, los gestorte bulkgoederen en biologische grondstoffen tot rollen staal en ‘big bags’. Nadat uw product is gelost, wordt dit afhankelijk van de wijze van opslag gewogen in de weegbunker of via de weegbrug. Bij opslag in een of meerdere silo's of silocellen zorgt een transportsysteem ervoor dat uw product in de juiste cel terechtkomt. Het beladen van loodsboxen gaat via een boxvulsysteem om schade tijdens opslag te voorkomen en uw product in optimale conditie te houden. Wij houden een voorraadadministratie voor u bij en leveren zo vaak als nodig alle gegevens, zodat u op elk gewenst moment op de hoogte bent van de door u gewenste informatie over uw product.

Waarom Graansloot Kampen b.v.

Service heeft bij ons topprioriteit. Als onafhankelijke, dienstverlenende organisatie zijn flexibiliteit en samenwerking voor ons vanzelfsprekend. Graansloot Kampen b.v. is ideaal gelegen wat betreft water- en wegeninfrastructuur: aan groot vaarwater en een belangrijke noord-zuid as. Wij kunnen binnenvaartschepen tot circa 5000 ton ontvangen en een groot deel van Nederland, tot transportafstanden van 100 kilometer, ligt binnen handbereik. Wij bieden separate opslag in silo’s of opslagboxen vanaf 100 tot 20.000 ton, naar wens geïsoleerd voor goederen gevoelig voor temperatuurschommelingen.

Op verzoek bewerkt Graansloot Kampen b.v. uw goederen. Ook hierin zijn maatwerk en flexibiliteit onze uitgangspunten. Als gecertificeerd bedrijf (GMP+, Skal) omvat ons servicepakket daarnaast schonen, drogen, malen, pelleteren en afzakken. In samenwerking met de containerterminal in Kampen bieden wij bovendien de mogelijkheid om uw producten te verladen in containers met wereldwijde bestemming . Online uw goederenvoorraden inzien kan bij ons 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Nieuws over Graansloot

Graansloot kiest voor duurzame energie

01 juli 2016

Graansloot Kampen b.v. stapt volgend jaar voor een groot gedeelte over op zonne-energie. Het Kamper bedrijf Zonnegilde kreeg de opdracht om nog dit najaar 10.000 zonnepannelen op de daken van Graansloot te plaatsen. "Mooie opdracht, een grote klus die we begin volgend jaar willen afronden. Ik denk dat dit een van de grotere zonne energie oppervlaktes in Nederland wordt. Het gaat straks een flinke energieboost opleveren voor Graansloot" , voorspelt Zonnegilde directeur Gerard de Ruiter.
De 10.000 panelen gaan een oppervlakte beslaan van maar liefst 1,7 hectare. Goed voor een opbrengst van 2,2 miljoen kilowatt, voldoende om bijvoorbeeld bij particulier gebruik ruim 625 huishoudens van stroom te voorzien.De overstap naar zonne-energie past in het streven van Graansloot directeur Bert Weever om zich sterk te maken voor een circulaire economie waarin grondstoffen hun waarde behouden, niet worden uitgeput, maar worden hergebruikt.
Duurzame energie in de vorm van wind en zonne-energie maken een belangrijk onderdeel van uit een circulaire economie. Eerder dit jaar voegde Weever de daad bij het woord door als mede-eigenaar en initiatiefnemer een windmolenpark met vier windmolens op het industrieterrein van Haatlandhaven in Kampen te realiseren.

Meer lezen over duurzaam en Graansloot

Nieuwe website graansloot live

01 juli 2016
Wijze van opslag
Graansloot Kampen b.v. beschikt over diverse opslagmogelijkheden en maakt graag in overleg met u een keuze
Silogebouw
Opslagcapaciteit: in totaal 5000 ton, per silocel 120 tot 130 ton.

Silogebouw
Opslagcapaciteit: in totaal 5000 ton, per silocel 120 tot 130 ton. Het silogebouw bestaat uit 42 cellen en is een goede keuze bij kleinere partijen met een snelle doorlooptijd. Het efficiënte transport- en beladingssysteem weegt dan op tegen deze relatief dure, maar korte vorm van opslag. Ook andere argumenten kunnen meewegen in de keuze voor opslag in het silogebouw. Zo heeft het gebouw een geïntegreerde zeefinstallatie en een hamermolen om partijen op maat te bewerken.

Vlakloodsen
Opslagcapaciteit: in totaal 240.000 ton.

Vlakloodsen
Opslagcapaciteit: in totaal 240.000 ton. Voor partijen met een relatief lange opslagtijd is opslag in een vlakloods een goede optie. De loods bestaat uit meerdere opslagboxen van verschillende volumes, gescheiden door hoge betonwanden waardoor de goederen separaat zijn opgeslagen. Het is mogelijk de wanden tot aan de daklijn te voorzien van stofschermen, zodat separatie nog beter is gegarandeerd. Graansloot Kampen b.v. heeft vlakloodsen in diverse varianten. Vijf loodsen beschikken over beluchting en hebben elk een capaciteit van 17.500 ton. Een aantal loodsen is geïsoleerd om constante condities van de goederen te waarborgen, zoals bijvoorbeeld bij korrelmeststoffen die erg gevoelig zijn voor temperatuurschommelingen. De loodsen worden eerst gevuld met een shovel, waarna ze worden aangevuld tot een hoogte van elf meter met behulp van transportbanden. Het lossen van goederen gebeurt met een grijperkraan, waarna deze naar het afvulsysteem (stortbunker en een systeem van transportbanden voor traploos afvullen van de boxen) worden getransporteerd. Hierdoor blijft uw product in optimale conditie en is de kans op beschadiging zeer gering.

Graansilo’s
Opslagcapaciteit: in totaal 30.000 ton

Graansilo’s
Opslagcapaciteit: in totaal 30.000 ton. Graansloot Kampen b.v. beschikt over acht graansilo’s met een opslagcapaciteit van 2500 ton en tien graansilo’s met een opslagcapaciteit van 1000 ton. Alle graansilo’s zijn voorzien van ventilatie en beluchting. Het vullen en lossen van de graansilo’s gaat automatisch. Elevatoren brengen het graan naar boven, waarna het via kettingbanen de silo ingaat. De graansilo’s beschikken over drie drogers en een cleaner voor het drogen en/of schonen, met een totale capaciteit van circa 240 ton per uur. Twee truckloads staan paraat bij de silo’s, om partijen te wegen en klaar te zetten voor verlading. De nieuwste graansilo’s beschikken daarnaast ook over een scheepsbelading. Een schip laden of lossen kan met een capaciteit van circa 200 ton per uur.

Bewerken van droge bulk

Bewerken
Uw wens is ons uitgangspunt, wij denken altijd in mogelijkheden en zoeken waar nodig naar oplossingen.
Graansloot Kampen b.v. kan diverse bewerkingen uitvoeren zoals:
- Malen, in elke gewenste grootte. Een hamermolen maalt uw product. De grootte van het uiteindelijke product wordt bepaald met behulp van matrijzen.
- Schonen
- Afzakken, bijvoorbeeld in ‘big bags’
- Pelleteren, in elke gewenste grootte
- Breken en zeven van kunstmest
- Drogen

Vervoersdiensten
Vervoer van grondstoffen naar eindbestemming

Passief

Op een passieve wijze bieden wij het vervoer van de grondstoffen naar de eindbesteming aan. De reden hiervoor is dat wij onze klanten geheel willen ontzorgen voor wat betreft overslag en vervoer. Wij houden daarbij het belang van de vervoerders die nu dagelijks ons bedrijf aan doen in het oog. Niet voor niets hebben wij die vervoerders hoog bij ons in het vaandel staan en stellen ons voor hun flexibel op qua bedieningen en openingstijden. Immers, door deze opstelling kunnen wij bijdragen aan de optimale inzet van hun materieel.

Actief

Actief bieden wij het vervoer aan middels zeecontainers. De laatste jaren zien wij een sterke groei van im- en expert van goederen die vervoert worden met zeecontainers. Dat is de reden dat we gekozen hebben voor een deelneming in de IJssel Delta Terminal Kampen (IJDT). Een initiatief dat wij genomen hebben met partners die hun sporen hebben verdiend in de logistieke sector. IJDT biedt tenminste vier afvaarten in de week en kent een hoog service level. Klik hier voor meer informatie.

Over Graansloot Kampen b.v.
Maatschappelijk doel
Graansloot Kampen b.v. behartigt in de eerste plaats natuurlijk uw wensen. Maar wij willen, door actief bepaalde partijen te ondersteunen, ook bijdragen aan andere belangrijke doelen. Met het steunen van ontwikkelingswerk dragen we bij aan een betere toekomst voor kansarme kinderen. Gezondheid én plezier vinden wij ook belangrijk, daarom sponsoren wij diverse sportclubs, individuele sporters en verenigingen in de regio. Een speciaal doel is The Hopeful Children Center Cambodja. Een groot aantal wezen wordt onder leiding van een Nederlandse vrouw voorzien van onderwijs. Op deze wijze wordt ons geld direct ingezet voor het goede doel.

Graansloot Kampen b.v. is gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen. Ons bedrijf is centraal gelegen in Nederland aan groot vaarwater de IJssel. Dit, in combinatie met een goede ontsluiting via een modern wegennet, garandeert een optimale aan- en afvoer van producten. Als logistieke dienstverlener bieden wij op-en overslagdiensten, kwaliteit, flexibiliteit, diverse bewerkingsmogelijkheden, mogelijkheid tot het beladen van alle soorten voertuigen en voorraadadministratie. Kwaliteit, gegarandeerd door diverse certificaten en vergunningen, spreekt voor ons vanzelf.

Wij leveren diensten op maat. Onze openingstijden stemmen wij af op uw wensen. Standaard zijn wij iedere dag open vanaf 07.00 tot 17.00 uur en op verzoek ook buiten deze tijden. Het lossen van uw goederen stemmen wij af per partij en kan indien nodig ook ’s avonds en in het weekend.
Service naar onze klanten is de kurk waarop ons bedrijf drijft!

Meer lezen over geschiedenis en toekomst

Contact met Graansloot Kampen b.v.

Graansloot Kampen b.v.
Haatlandhaven 13
8263 AS Kampen
Tel: +31 (0)38-3321616
Fax: +31 (0)38-3317769
Mail: info@graansloot.nl