Waar begon duurzaamheid en waar eindigt  duurzaamheid voor Bert Weever?

''Duurzaamheid moet wel wat opleveren''.

Duurzaamheid is business geworden, big business! In 2013 berekende TNO al dat een overgang naar een duurzame economie, Nederland op korte termijn zo'n 7,3 miljard en ruim 50.000 nieuwe banen oplevert.
Nu dergelijke grote kansen zich aandienen, groeit bij het Nederlandse bedrijfsleven het besef dat de gouden sleutel voor een duurzame economie onder de eigen deurmat ligt. Maar ook de druk van een veranderende economie, tijd en mentaliteit, maakt duurzaam ondernemen tot een vast onderdeel van de strategie van veel bedrijven.

Ondernemer-directeur, Bert Weever maakt ondanks de zware economische dip, met zijn bedrijven een flinke groei door.
Duurzaamheid is daarbij tot dusver meer dan een vaag containerbegrip gebleken, maar juist de rode draad in de bedrijfsvoering. Waar begon duurzaamheid en waar eindigt duurzaamheid voor Bert Weever?

''Ik heb het liever over circulaire economie''

,,Ik heb het liever over de circulaire economie, dat dekt veel beter de lading'', begint de geboren en getogen IJsselmuidenaar aan zijn verhaal over één van zijn belangrijste drijfveren.
Sinds zijn jeugdjaren is duurzaamheid een gegeven waar hij niet omheen kan en wil. Als jonge shovelmachinist was een van zijn eerste grote klussen het uitvlakken van de oude vuilnisbelt aan de Schansdijk in Kampen. ,,Als jongetje van vijftien had ik het op school helemaal gezien. Ik zat liever op de shovels van het bedrijf van mijn vader. Voor de meeste mensen waarschijnlijk geen goede keuze, maar ik heb op die positie veel geleerd. Spijt heb ik er dan ook nooit van gehad. Shovelmachinist is een prachtig vak".

''Het kan ook gewoon geld opleveren''

Tijdens de werkzaamheden bij de oude vuilnisbelt groeide de verbazing over de enorme hoeveelheid spullen die mensen weggooien. ,,Samen met een maatje ben ik bouw- en sloopafval gaan sorteren, kijken wat nog bruikbaar was. Zodoende kwamen we erachter dat er best lucratieve handel in zat. Juist daardoor heb ik me altijd enorm verbaasd dat we als maatschappij in al die jaren nog maar weinig zijn opgeschoten. Een strikte scheiding van afvalstoffen is meer dan nuttig, maar het wordt gewoon te weinig opgepakt door de markt. Onbegrijpelijk, want het kan ook gewoon geld opleveren''.

,,Duurzaamheid mag dan een jong woord zijn, ik ben er al tientallen jaren mee bezig. Natuurlijk ook omdat we met Puinkorrel b.v. actief zijn in de puinrecyling. In die branche is het altijd heel interessant geweest. Maar ook in onze andere bedrijven zoals Graansloot, WEEVER bouw b.v. en WEEVER sloopwerken b.v. en de IJssel Delta Terminal op de Zuiderzeehaven, is duurzaamheid belangrijk. Zo geloof ik heilig in een leidende rol voor vervoer over water. Wat je daarmee aan vrachtwagenbewegingen, geld en brandstof kunt besparen is gigantisch. Zo is Graansloot, momenteel het grootste overslagcentrum in Europa, beschikken we over een ijzersterke combinatie, die ook nog eens uitblinkt in duurzaamheid".

Duurzaamheid gaat verder dan het hergebruik van grondstoffen

Het is duidelijk. Duurzaamheid gaat voor Bert Weever verder dan hergebruik van grondstoffen of bewuster omgaan met energie.,,Met iedere klant praten we erover. Niet alleen omdat het mijn passie is, maar het hoort ook bij goed zakelijk en moreel besef. Voorbeeld: Bij uitbreiding van een bedrijf zie je nogal eens dat ze steeds opnieuw bijbouwen en bijbouwen. De logistiek kan daardoor binnen een bedrijf uitgroeien tot een drama. Het is onze plicht om daarover met de klanten te praten. Vooraf! Het zijn repeterende kosten, niet goed voor de exploitatie van je bedrijf. Ook dat is duurzaamheid".,,Dat bewustzijn wil ik ook aan mijn zoons Bart en Jelle doorgeven en ik denk dat dat aardig is gelukt. Zij hebben de leiding bij WEEVER bouw b.v (Jelle) en WEEVER sloopwerken b.v.(Bart) b.v. en zijn op alle fronten goed bezig met duurzaamheid''. ,,De wereldbevolking groeit als kool. We kunnen de aarde niet blijven uitputten. Vanuit moreel perspectief is het onaanvaardbaar dat we op deze manier roofbouw plegen. Nee, dat is juist geen standpunt voor groen en alternatief'', ontvlamt het politieke vuur in de gedreven ondernemer.
,,Ed Nijpels, een rasechte VVD'er, maakte zich jaren geleden al sterk voor een circulaire economie. Er zijn redenen te over waarom we beter om moeten gaan met de aarde en onze grondstoffen. Kernenergie is geen oplossing, absoluut verwerpelijk! Eén grote fout kan de hele wereld bedreigen. Wie weet hoeveel vaten met nucleair afval er als tikkende tijdbommen op de bodem van de oceanen liggen. Dat kan echt niet. Ook met de fossiele brandstoffen moeten we zo snel mogelijk stoppen".

Weever is geen man van veel woorden en weinig daden. Getuige ook het windpark met vier moderne windturbines dat op het industrieterrein Haatlandhaven in Kampen is verrezen. Het park levert genoeg capaciteit om de helft van alle huishoudens in Kampen van stroom te voorzien. Bert Weever is medebouwer, mede-aandeelhouder en mede-initiatiefnemer van het Enercon windpark.
,,Zonnepanelen, wind en waterstof als energiebronnen en zaken die nu nog een beetje bijzonder zijn, zoals elektrisch autorijden gaan gemeengoed worden. Mij kan die ontwikkeling niet snel genoeg gaan. Ik ben er ook van overtuigd dat het gaat werken. Kijk, minder auto's of autorijden nog duurder maken, werkt in ieder geval niet. Dat weten we al. Maar elektrisch rijden, bijvoorbeeld via inductietechniek, zodat de auto's opladen tijdens het rijden, dat is een prima oplossing. Moet alleen wel het nodige voor gebeuren. De oliemaatschappijen hebben dit soort ontwikkelingen te lang tegengehouden, maar nu zie je het gebeuren. Zij hebben de wedstrijd gemist, ze gaan verliezen! Wij staan voor grote uitdagingen, klopt helemaal, maar aan de andere kant liggen er ook gigantische kansen. We moeten hoe dan ook, veel harder met duurzaamheid aan de slag, maar in mijn visie wel altijd met een zakelijke sjuutje. Duurzaamheid moet uiteindelijk gewoon geld opleveren''.

Windmolens, subsidievreters?

,,Mensen die dat zeggen hebben er geen verstand van. De al wat oudere windturbines die bij Lelystad staan, leveren 0,3 megawatt, die van ons 4 megawatt en de nieuwste bij Urk 8 megawatt. Lijkt mij een hele duidelijke ontwikkeling naar serieuze productie van schone energie. Het proces moet alleen nog wel verder verbeterd worden. We moeten alles uit de wind en de zon halen. Meer en beter gebruik maken van onze natuurlijke bronnen. Getijdenwater, de eb- en vloedstroom bijvoorbeeld, is er altijd en gratis. En waar kun je nu beter zonnepanelen neerzetten dan in de woestijn? Dat soort oplossingen, daar moeten we meer aan werken. Het kan, de techniek is er. Het is bovendien ook hard nodig. Wij leven hier in een gebied met veel economische activiteit. Gevolg is dat de luchtkwaliteit bedroevend slecht is. Daar moet snel verandering in komen", besluit Bert Weever.

Contact met Graansloot

Graansloot Kampen BV
Haatlandhaven 21
8263 AS Kampen
Tel: +31 (0)38-3321616
Mail: info@graansloot.nl

Tel: +31 (0)38-3321616

Kwaliteit is voor Graansloot Kampen een vanzelfsprekendheid en om deze vanzelfsprekendheid te waarborgen, zijn certificaten en vergunningen verkregen.

Meer info    

Kwaliteit is voor Graansloot Kampen een vanzelfsprekendheid en om deze vanzelfsprekendheid te waarborgen, zijn certificaten en vergunningen verkregen.

Meer info