Welkom bij Graansloot Kampen

Over Graansloot Kampen b.v.

Toekomstvisie
Ambitie en kansen, dat is wat wij als Graansloot Kampen b.v. voor ogen hebben. Wij zien volop bestaansrecht voor nu en in de toekomst en blijven investeren in de ontwikkeling van ons mooie bedrijf. Wij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet, waarbij ons credo blijft: Voorzichtig en gedegen ondernemen op basis van een gezonde dosis ambitie.

‘Voorzichtig en gedegen ondernemen op basis van een gezonde dosis ambitie’.
Bert Weever, directeur

Geschiedenis
De geschiedenis van ons bedrijf begint in de jaren tachtig, met de verhuizing van Zwetsloot Harderwijk naar Kampen. Met de komst naar Kampen wijzigt de toenmalige eigenaar Otterboer Schiedam b.v. de naam van het handelsdepot in Graansloot b.v.. In de loop van de jaren verandert de visie van de directie sterk. Een eigen handelsdepot wordt niet langer als kernactiviteit gezien, de locatie wordt daarom in de markt gezet per 1 januari 2000 nemen wij dit mooie bedrijf over. 

We veranderen de naam in Graansloot Kampen b.v. en kiezen ervoor ons volledig te richten op logistieke dienstverlening naar onze relaties. De handelsactiviteiten worden gestaakt. Dat deden wij niet zomaar. Onderdeel van onze visie is: 'op- en overslag van handelsgoederen doe je niet bij de concurrent'. Met als gevolg: een constante toename van het aantal relaties en een naamsbekendheid om trots op te zijn.
De constante focus op een hoge service, dankzij het besef dat fabrikanten en handelaren zich meer en meer richten op hun kerntaken, maakt Graansloot Kampen b.v. tot wie wij nu zijn. Fabrikanten willen hun voorraden minimaliseren en afnemers en handelaren kopen serviceactiviteiten in als maatwerk. Kortom, service is van groot belang. Wij investeren daarom doorlopend in de kwaliteit van overslag, met een modern voorraadbeheersysteem. Met flexibele laad- en lostijden en waar maar behoefte aan is. De klant is en blijft koning. Dat is altijd ons vertrekpunt.
Graansloot Kampen b.v. groeit in de loop der jaren uit tot een op- en overslagbedrijf met flexibiliteit in additionele diensten. In 2001 bouwen we de eerste extra vlakloodsen en in 2006 investeren we in een perceel aan de Zuiderzeehaven, recht tegenover onze eerste locatie, waardoor wij beschikken over twee aanleglocaties. Ook hier bouwen we, tot op de dag van vandaag, extra vlakloodsen. Onze opslagcapaciteit is in de loop van de tijd toegenomen van 30.000 ton in 2000 tot 270.000 ton nu. Daarbij bieden wij onze relaties graag een hoge mate van flexibiliteit in bewerkingen en aanvullende diensten.

We zien een duidelijke trend naar een hogere mate van voedselveiligheid. We hebben daarom altijd geïnvesteerd in opslagvolumes per opslageenheid die passen bij de marktvraag. Partijen worden daardoor standaard separaat opgeslagen. Wij wijken daarvan uitsluitend af na overleg met en toestemming van de klant.

Een andere trend is de toenemende behoefte aan biologische grondstoffen voor de veevoedersector. We hebben ons al vroeg gerealiseerd dat investeren in een modern voorraadsysteem een must was. Immers, we slaan reguliere en biologische veevoedergrondstoffen over en dan is strikte separatie van scheiding van deze grondstoffen een noodzaak. Onze medewerkers zijn zich terdege bewust van deze aanpak en krijgen daarom regelmatig training en voorlichting om zodoende op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen in de bedrijfstak. Onze GMP en SKAl certificaten staan bij ons hoog in het vaandel.

Contact met Graansloot Kampen b.v.

Graansloot Kampen b.v.
Haatlandhaven 21
8263 AS Kampen
Tel: +31 (0)38-3321616
Mail: info@graansloot.nl

Tel: +31 (0)38-3321616

Kwaliteit is voor Graansloot Kampen een vanzelfsprekendheid en om deze vanzelfsprekendheid te waarborgen, zijn certificaten en vergunningen verkregen.

Meer info    

Kwaliteit is voor Graansloot Kampen een vanzelfsprekendheid en om deze vanzelfsprekendheid te waarborgen, zijn certificaten en vergunningen verkregen.

Meer info